Jacy jesteśmy

 

 

 

JACY JESTEŚMY

 

    Nasze Przedszkole zlokalizowane jest w pobliżu parku, na osiedlu mieszkaniowym. Mieści się w wolno stojącym, niewielkim budynku. Jego atutem jest okazały plac, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym.

   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 - 6 lat.  Dzieci uczęszczające do przedszkola to głównie mieszkańcy Gminy Konstantynów.

   Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

   Nauczyciele i pracownicy samorządowi pracujący w naszym Przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

  Przedszkole dysponuje trzema salami do zajęć odpowiednio wyposażonymi w niezbędne pomoce dydaktyczne. Znajduje się tu również pokój nauczycieli, gabinet dyrektora oraz zaplecze kuchenne i sanitarne.

   Dbamy o potrzeby nie tylko dzieci ale również Rodziców – partnerów naszego przedszkola, którzy czynnie uczestniczą w jego życiu. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i ich sugestie związane z potrzebami dzieci. Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie i przyjemnie spędzić czas.

   Mając na uwadze jak najlepsze wykonanie zadań wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego współpracujemy ze  środowiskiem lokalnym, odwiedzamy różnego typu instytucje, poznajemy ludzi różnych zawodów - specjalności. Organizujemy zajęcia dodatkowe, konkursy, wycieczki.

  Nasze Przedszkole jest bezpieczne, nowoczesne, funkcjonalne, otwarte na otaczające środowisko, znające i realizujące potrzeby dzieci i rodziców, cieszące się uznaniem w środowisku.

  Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.