Grupa IV

Lista grupy -5- latki              sala Nr 8

wychowawca  P. Alicja Woźniak

 1. Bartoszuk H.
 2. Czerko M.
 3. Demianiuk O.
 4. Dudek J.
 5. Firsiuk W.
 6. Jaszczuk E.
 7. Jówko A.
 8. Kamiński H.
 9. Kępiński M.
 10. Kościuk R.
 11. Kubiś J.
 12. Kwaśniewska M.
 13. Matulka Sz.
 14. Nowicki A.
 15. Omelaniuk M.
 16. Orluk A.
 17. Rogacka M.
 18. Schwader L.
 19. Skuza B.
 20. Stefaniuk L.
 21. Stefaniuk M.
 22. Stępnik A.
 23. Tarań Z.
 24. Wereszko R.