Grupa I

Lista grupy - 3-4 latki           sala Nr 10

wychowawca  P. Grażyna Fila

pomoc nauczyciela P. Marta Jeżewska

 1. Bartoszuk M.
 2. Biskupska M.
 3. Firsiuk I.
 4. Firsiuk Z.
 5. Frańczuk M.
 6. Iwaniuk M.
 7. Jaszczuk K.
 8. Jaszczuk N.
 9. JakoniukM.
 10. Kasperuk N.
 11. Kopczyński B.
 12. Kuczyński M.
 13. Latoch J.
 14. Litwiniuk A.
 15. Niczyporuk J.
 16. Niedziółka F.
 17. Niewęgłowska A.
 18. Nowaszczuk O.
 19. Paluch J.
 20. Schwader G.
 21. Stępnik Z.
 22. Wałach Z.
 23. Wysocka J.
 24.  Żuk A.