Informacja na temat strajku nauczycieli

 

INFORMACJA z dnia 09.04.2019r. /drugi dzień strajku/

 

STRAJK ODWOŁANY 

 

W związku z otrzymaną informacją od Przewodniczącej Komitetu strajkowego

w dniu 09.04.2019r. w sprawie

rozwiązania Komitetu strajkowego z dniem 10 kwietnia 2019r.

informuję, że

Nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie

od dnia 10.04.2019r.  (środa) będą prowadzili zajęcia z dziećmi

w związku z powyższym zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem

zarówno w siedzibie Przedszkola przy ul. St. Platera 7

jak i w budynku Przedszkola przy ul. Nowej2

 

UWAGA

W związku z organizacją egzaminów na terenie Szkoły

wejście do Przedszkola od strony ul. Nowej 2

 

                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                             Monika Jankiewicz 

 

 ____________________________________________________

 

 

 

INFORMACJA z dnia 08.04.2019r. /pierwszy dzień strajku/

 

STRAJK NADAL TRWA 

 

sytuacja związana z przebiegiem strajku nie uległa zmianie

wszyscy nauczyciele tj. wychowawcy poszczególnych grup

zadeklarowali udział w strajku na dzień 09.04.2019r.

 

W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie

prosi Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie, w miarę możliwości, 

opieki dzieciom poza przedszkolem w w/w terminie.

O wszelkich zmianach dotyczących przebiegu akcji strajkowej

Dyrektor będzie informować Państwa na bieżąco

poprzez zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola

oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

 

                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                            Monika Jankiewicz

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA STRAJKU NAUCZYCIELI

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W KONSTANTYNOWIE

 

W związku zaplanowaną na dzień 8 kwietnia akcją strajkową za którą po przeprowadzonym

w dniu 18.03.2019r. referendum  strajkowym opowiedziało się 69%

ogółu biorących udział w głosowaniu (81% ogólnej liczby uprawnionych) informuję, 

iż sytuacja związana z zapewnieniem dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków

pobytu na terenie placówki może być utrudniona.

W skład komitetu strajkowego weszło osiem osób stanowiących 72,7%

ogółu nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu.

Strajk nie skutkuje odwołaniem zajęć w Przedszkolu czy też jego zamknięciem.

W celu zapewnienia opieki dzieciom zostanie zorganizowany

odział dyżurujący przy ul. Stanisława Platera 7

gdzie bez obaw rodzice mający trudności w zapewnieniu opieki nad dzieckiem

mogą przyprowadzić dziecko, któremu taka opieka zostanie zapewniona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

W związku z przewidywaną akcją strajkową nauczycieli

planowaną bezterminowo od dnia 8 kwietnia 2019r.

Dyrektor Przedszkola Samorzadowego w Konstantynowie

prosi Rodziców o zapewnienie, w miarę możliwości, 

opieki dzieciom poza przedszkolem w w/w terminie.

O wszelkich zmianach dotyczących przebiegu akcji strajkowej

Dyrektor będzie informować Państwa na bieżąco

poprzez zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola

oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

 

                                                         Dyrektor Przedszkola

                                                            Monika Jankiewicz