Grupa V

 Lista grupy - 6- latki             sala Nr 6

 wychowawca  P. Agata Woźniak

 1. Andrzejuk M.
 2. Furmańczyk Z.
 3. Hawryluk M.
 4. Hołubiuk W.
 5. Kępińska A.
 6. Kępiński F.
 7. Kiełkowicz P.
 8. Kolenda K.
 9. Korniluk A.
 10. Laszuk M.
 11. Maziejuk M.
 12. Naumiuk M.
 13. Naumiuk M.
 14. Panasiuk Z.
 15. Poniatowska K.
 16. Toboła F.
 17. Tyszuk K.
 18. Wereszko A.
 19. Wereszko K.
 20. Zasiuk M.
 21. Żochowski K.