Numer konta Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie:

Bank Spółdzielczy w Konstantynowie

32 8034 0001 0000 0459 2000 0010