Skład Rady Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KONSTANTYNOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY                               -  Monika Laszuk

 

ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO            -  Karolina Bodzon

 

SKARBNIK                                                 -  Radosław Stępnik

 

SEKRETARZ                                              -  Grażyna Panasiuk