Skład Rady Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KONSTANTYNOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY                               -  Ewa Bartoszuk

 

ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO            -  Anna Kusek

 

SKARBNIK                                                 -  Katarzyna Zasiuk

 

SEKRETARZ                                              -  Grażyna Panasiuk