Artykuły

Uroczystość Zakończenia roku przedszkolnego 2017/2018

      22 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku - szybko minęło. Nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli też rodzice.

Na początku wystąpiły dzieci, które w wierszach i piosenkach pożegnały się z przedszkolem, Paniami, koleżankami i kolegami oraz powitały wakacje. Pani Dyrektor zakończyła bieżący rok krótkim podsumowaniem oraz podziękowała rodzicom, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki i udzielali się bezinteresownie. Na koniec przedszkolaki pożegnały się ze swoimi wychowawcami i rówieśnikami z grup.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji. 

 

 

 

 

Wycieczka Przedszkolaków

      Dnia 04.06.2018 dzieci 5-6-letnie z oddziałów IV-VI wzięły udział w autokarowej wycieczce do Kazimierza Dolnego, gdzie jeżdżąc ekobusikami zwiedziły Rynek i poznały historię kogucika kazimierskiego. Zobaczyły najstarsze w Polsce i słynne organy w Kościele w Kazimierzu. Przechodziły przez piękny i malowniczy wąwóz. Przepłynęły statkiem do Janowca gdzie zwiedziły z przewodnikiem Magiczne Ogrody. Następnie mogły korzystać z atrakcji parku i bawić się na urządzeniach. Zmęczone ale pełne wrażeń wróciły do domu. 

 

 

 

 

 

Dzień Mamy i Taty

      W dniach 25- 30.05.2018 w poszczególnych grupach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tą okazję dzieci przygotowały programy taneczno – wokalno - recytatorskie. Sale przedszkolne stały się scenami, na których dzieci w pięknych strojach zaprezentowały programy artystyczne. Swój występ rozpoczęły przywitaniem gości. Następnie były inscenizacje, wiersze, piosenki, tańce oraz życzenia dla kochanych rodziców. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Po występie było wręczanie laurek oraz wiele uśmiechów i radości. Następnie zaproszono na wspólny poczęstunek. 

Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności. Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta!

 

 

 

 

 

 

 

IV Międzyprzedszkolna Olimpiada Przedszkolaków

      Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca na sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej odbyła się IV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w której wzięły udział dzieci z przedszkola w Konstantynowie oraz dzieci z przedszkola w Leśnej Podl. Celem olimpiady było rozwijanie sprawności ruchowej i zachowań prozdrowotnych, propagowanie bezpiecznych zabaw oraz przeżywanie miłych chwil w gronie przedszkolaków. Podczas uroczystości gościliśmy: Wójta Gminy Konstantynów Pana Romualda Murawskiego, Sekretarz Gminy  Panią Elżbietę Łazowską, Proboszcza Parafii Konstantynów Ks. Waldemara Tkaczuka, Przewodniczącego Rady Gminy Konstantynów Pana Tadeusza Hryciuka, Wicedyrektor Przedszkola w Leśnej Podlaskiej Panią Dorotę Panasiuk, Dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Marka Horbowicza, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Panią Ewę Mikulską.

Uroczystość rozpoczęła się od wmaszerowania na salę poszczególnych grup na czele z flagą olimpijską oraz pokazu tanecznego dzieci pod kierunkiem Pani Edyty Paszkowskiej. Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie Monika Jankiewicz dokonała uroczystego otwarcia Olimiady i zapaliła znicz olimpijski. Prowadząca Pani Irena Mertowska zaprosiła uczestników olimpiady do złożenia ślubowania, po czym zawodnicy zajęli swoje stanowiska i przystąpili do wykonywania zadań. W przerwie przewidziany został poczęstunek dla dzieci oraz malowanie twarzy przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także pokazy karate i fitness.  Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w formie medali, a przedszkola pamiątkowe puchary. 

 

 

 

Wycieczka do Grabanowa

    W dniu 23.05.2018r. dzieci 4-5- letnie z grup: II i III odbyły wycieczkę do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, gdzie wzięły udział w zajęciach dydaktycznych dotyczących pszczelarstwa.   Zajęcia te miały na celu zapoznanie dzieci z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym. Podczas warsztatów przedszkolaki poznały pracę pszczelarza, obejrzały jego strój oraz dowiedziały się jak wybiera się miód z ula i do czego służą takie tajemnicze sprzęty jak podkurzacz czy podkarmiaczka. Zaglądały do wnętrza tradycyjnego ula. Oglądały zasuszone owady ( pszczołę, osę, trzmiela, szerszenia) oraz ich gniazda. Dowiedziały się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie. Wszystkie dzieci degustowały miodek na wafelkach. Przedszkolaki  własnoręcznie wykonywały także świeczki z plastrów wosku. Na koniec odwiedziły pasiekę, gdzie ubrane w stroje pszczelarskie zobaczyły pracujące owady w ulu. Z uśmiechami na twarzach i balonami z pszczółkami wróciły do przedszkola.