Artykuły

Internetowy Teatr

12 września 2014 r. dzieci miały możliwość obejrzeć spektakl pt. "Krawiec Niteczka" ze Ślaskiego Teatru Lalki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Minęły dwa miesiące beztroskich wakacji. Pożegnaliśmy wakacyjne przygody. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Od samego rana w przedszkolu panował gwar. Niektóre dzieci z uśmiechem wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie, dla innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych dni. Po raz pierwszy przekroczyły one próg przedszkola. 

Pani dyrektor Monika Jankiewicz z radością powitała wszystkie dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola. Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przedszkolu. Rodziców natomiast zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

 

 

DNI OTWARTE

 

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte Dzieci i ich Rodziców

na Dni Otwarte naszego Przedszkola,

które odbęda się w dniach 28 i 29 sierpnia 2014r. w godzinach 9.00-12.00.

Dla dzieci jest to wspaniały moment aby pobawić się z rówieśnikami

i ułatwić zaprzyjaźnienie się z nowym miejscem,

zaś dla rodziców okazja do poznania naszej placówki.

Pracownicy Przedszkola

 

Dni Otwarte w naszym Przedszkolu

 

Minęły Dni Otwarte w naszym Przedszkolu, podczas których gościliśmy nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Dzieci w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z paniami, wyposażeniem sal zabaw,

uczestniczyły w zabawach integracyjnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Udział w nich dostarczył dzieciom mnóstwo radości i pokazał, że przedszkole to miejsce gdzie można wspaniale spędzać czas. 

    

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 

27.06.2014r. o godz.9.00 miało miejsce  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor witając wszystkich zebranych na ostatnim już w tym roku szkolnym spotkaniu.

 

 

Następnie głos przekazano Dzieciom które jak zwykle pięknie zaprezentowały się w roli tych którzy z największym smutkiem żegnają Przedszkole miejsce ich nauki i zabawy. 

 

 

 

Następnie Pani Dyrektor podsumowała to co wydarzyło się w Przedszkolu w ciągu całego roku (...) 

            W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszczało 90 dzieci ( 25 osób w grupie 3-4 latków oraz 65 w grupach 5-6 latków). Trzy oddziały zlokalizowane były w budynku Przedszkola czwarty mieścił się w budynku Gimnazjum przy ulicy Nowej 2.

W grupie 3-4 latków realizowany był Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk wyd. Juka w grupach 5-6 latków realizowano Program wychowania przedszkolnego Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej „Nasze Przedszkole” wydawnictwa MAC - edukacja.

Dzieci 5-6 letnie uczestniczyły w zajęciach religii.

Na początku roku szkolnego nowozapisane do Przedszkola dzieci i ich rodzice uczestniczyli w programie adaptacyjnym.

Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim programie „Zachowaj trzeźwy umysł”

W jednej z grup dzieci 5-6 letnich przezwały rok realizowany był program zajęć plastycznych „Artysta”

W ramach działań dydaktyczno - wychowawczych nauczyciele zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu Kształtowali umiejętności społeczne dzieci, czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. Wdrażano dzieci do utrzymywania ładu i porządku, wspomagano rozwój mowy dziecka, prowadząc ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, rozwijano sprawność fizyczną.

We wszystkich grupach organizowano spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci były w Ośrodku Zdrowia, Gminnej Bibliotece Publicznej na Poczcie w Banku, zwiedziły zakłady funkcjonujące w naszej miejscowości m.in. Pieczarkarnię, Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe, Zakład fryzjerski, Sklep wielobranżowy.

W ciągu roku brały udział w wyjazdach do Biblioteki Multimedialnej „BARWNA” w Białej Podlaskiej do Janowa Podlaskiego gdzie zwiedziły muzeum Krajobrazowego Parku Podlaski Przełom Bugu, nad rzekę Bug do Serpelic oraz do ZOO w Warszawie, dzieci zwiedziły Szkołę Podstawowa. 

            Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, głównie podczas zabaw grupowych, wyjaśniano skutki niewłaściwych zachowań. Wychowywano przez sztukę. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, przedstawieniach teatralnych, uczyły się piosenek, grały na instrumentach muzycznych.

            Wspomagano rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne. Pomagano w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Prowadzono obserwacje pogody. Dzieci poznawały zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, omawiały różne środowiska przyrodnicze, poznawały zasady dbania o przyrodę.

            Jak co roku z ogromnym zaangażowaniem wzięliśmy udział w akcji sprzątania świata oraz zbiórce zużytych nakrętek, które przekazaliśmy na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

            Kształtowano gotowość do nauki czytania i pisania - na bieżąco prowadzono działania doskonalące te umiejętności.

            Istotnym elementem pracy było wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. W tym rokurealizowaliśmy jeden z kierunków działań wynikający z koncepcji pracy przedszkola którym było poznawanie historii, tradycji i kultury regionu. 

 Dzieci brały udział w spotkaniach o charakterze patriotycznym, konkursach oraz wizytach osób tworzących kulturę regionu, zwiedziły pracownię rękodzieła w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie.

Nauczyciele na bieżąco badali umiejętności dzieci, prowadząc arkusze obserwacji osiągnięć oraz diagnozę przedszkolną.

W przedszkolu organizowana była pomoc psychologiczno – pedagogiczna, którą objęte zostały za zgodą rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Odbyły się różnego typu uroczystości m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Choinka, Powitanie wiosny, Dzień Ziemi, Spotkanie Wielkanocne połączone z Quizem oraz Kiermaszem ozdób wielkanocnych, Dzień Flagi, Dzień Rodziny, Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

            Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, śpiewakiem ludowym.

Ponadto brały udział w różnego typu konkursach i imprezach organizowanych przez nasze Przedszkole oraz instytucje zewnętrzne.

  1. Konkurs międzyprzedszkolny „Symbole narodowe” organizator – Monika Jankiewicz 
  2. Konkurs przedszkolny „Najpiękniejsza kolęda i pastorałka”,  organizator – Monika Jankiewicz, Irena Mertowska 
  3. Konkurs gminny ,,Śpiewać każdy może” – organizator Gminne Centrum Kultury
  4. Konkurs przedszkolny „Abecadło polskiej poezji dziecięcej” – organizator Agata Woźniak
  5. Konkurs ogólnopolski poziom przedszkolny – organizator Monika Jankiewicz „Zachowaj trzeźwy umysł”.
  6. Konkurs ogólnopolski – organizator Biuro Senatora Rzeczpospolitej Grzegorza Biereckiego udział „Polska w 2050 roku”.
  7. Konkurs ogólnopolski ,,Czyste powietrze wokół nas”- organizator Państwowa Inspekcja Sanitarna
  8. Konkurs przedszkolny „Mali przyjaciele przyrody”- organizator Małgorzata Kolenda
  9. Konkurs międzyprzedszkolny - „Bezpieczne wakacje” - organizator Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej                                                             

           

W godzinach popołudniowych poza realizacją podstawy programowej dzieci miały czas na swobodne zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne. Korzystały ze świeżego powietrza na placu zabaw i w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci miały możliwość korzystania z dodatkowych zajęć: języka angielskiego i tańców. Przedszkole współpracowało i nadal współpracuje z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi działania wychowawcze Przedszkola.

            Trudno w tak krótkim czasie wymienić wszystkie działania jakie miały miejsce w tym kończącym się roku szkolnym 2013/2014 przebyliśmy ze sobą 10 miesięcy wspólnie przeżywaliśmy chwile radości i smutku. W tym roku ogromnym doświadczeniem była dla nas śmierć jednego z naszych wychowanków Jakuba, który był w naszej wspólnocie i pozostanie w pamięci tych którzy tu pracują i którzy doświadczali jego obecności. Fakt odejścia Jakuba uświadomił nam, że nie wolno marnować żadnej chwili swego życia, trzeba wybierać to, co najważniejsze, trwałe, nieprzemijające. 

            Na szczególną uwagę zasługuje pomyślna współpraca z rodzicami – partnerami naszego przedszkola, którzy w ciągu roku uczestniczyli spotkaniach ogólnych, grupowych, indywidualnych na bieżąco uzyskując informacje od wychowawców na temat funkcjonowania ich dzieci w przedszkolu.

            Rodzice brali aktywny udział w życiu przedszkola wspierali działania wychowawcze nauczycieli, opiniując programy realizowane w przedszkolu,  roczny plan pracy przedszkola, plan budżetu, regulamin rekrutacji do przedszkola. Ponadto służyli pomocą podczas organizowanych przez nauczycieli imprez przedszkolnych, pełnili funkcje opiekuńcze podczas wycieczek sami niejednokrotnie inicjowali różnego typu przedsięwzięcia. W tym roku udzielili ogromnego wsparcia podczas prac związanych z remontem, wykorzystując posiadany potencjał umiejętności, doświadczenie w tym zakresie we wszystkich salach: pomalowali ściany, ułożyli panele oraz terakotę w jednej szatni, odrestaurowali osłony na grzejniki oraz meble w dwóch salach, zmodernizowali system odpowietrzający układ ogrzewania, współfinansowaliśmy zakup dywanów, rolet oraz mebli do jednej z sal.

            Jeden z rodziców Pan Krzysztof Derehajło zaproponował współpracę w ramach utworzenia strony internetowej przedszkola – przeprowadził szkolenie dla nauczycieli w tym zakresie i pomógł w jej współtworzeniu, ze środków rady rodziców wykupiono roczny abonament miejsca na serwerze.

            Rodzice gromadzili fundusze zarówno ze składek rodziców jak i z innych źródeł – pozyskiwali sponsorów. W roku szkolnym 2013/2014 kwota zgromadzonych środków to  9445,74 zł w tym saldo z roku ubiegłego 1117,12zł. Zgromadzone środki wydatkowane były na potrzeby Przedszkola m.in. ładowarka i akumulatory do aparatu przedszkolnego, dywany do sal, rolety, meble do jednej z sal , zestaw do sprzątania, zakupiono nowe zabawki, gry edukacyjne.

            Kończąc to posumowanie pragnę podziękować wszystkim, którzy tworzą naszą społeczność Przedszkolną.

            Dziękuję organowi prowadzącemu za otwartość na potrzeby Przedszkola z roku na rok coraz większe wsparcie finansowe, akceptację podejmowanych przez nas działań inwestycji oraz obecność podczas organizowanych uroczystości.

            Księdzu Proboszczowi za modlitwę, opiekę i wsparcie duchowe we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.

            Dziękuję Nauczycielom za nauczanie dzieci, za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w ich wychowanie. Za uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy gdy nic się nie udawało i pochwałę gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za uświadamianie że się liczymy, że jesteśmy ważni. Za przełamywanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych. Za to, że mogliśmy zawsze na siebie liczyć! Za ten wspólnie spędzony czas, który wniósł w nasze życie tak wiele doświadczeń...

            Dziękuję pracownikom obsługi za otwartość, uśmiech i serce które włożyli do pracy wspomagając nas  w wspólnych działaniach na rzecz dzieci. Czyste otoczenie, porządek w salach oraz smaczne i świeże posiłki to równie ważne kwestie, które sprzyjają harmonijnemu rozwojowi naszych wychowanków.

            Dziękuję Rodzicom za to że są i czują się potrzebni, że rozumieją potrzebę współpracy. Że powierzając nam nauczycielom swój największy skarb jakim jest ich dziecko – obdarzają nas swoim zaufaniem i nie pozostawiają nas samych w tym jakże złożonym procesie wychowania.

            I wreszcie Dziękuję dzieciom, które całym sercem oddały się swoim nauczycielom a w ciągu całego roku pięknie pracowały aby stawać się coraz lepszymi, mądrzejszymi, bardziej zaradnymi w różnych sytuacjach. Nam nauczycielom dając satysfakcję z wykonywanej pracy, motywacje do stawania się coraz bardziej doskonałymi w tym co robimy. Jeszcze raz z całego serca dziękuję.  A kończąc życzę miło spędzonych wakacji. Regeneracji sił i nowego spotkania we wrześniu.

 

                                                                  Dyrektor Przedszkola

                                                                    Monika Jankiewicz

Konstantynów, 27.06.2014r.

 

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Rodziców, podsumowując jej pracę w ciągu roku, rozliczając się z wydatków jakie w tym roku Rada przeznaczyła na rzecz Przedszkola.

Nie zabrakło również kwiatów i podziękowań.

W ostatniej części spotkania nauczyciele w poszczególnych grupach pożegnali swoich wychowanków, rodziców - rozdali dyplomy oraz pamiątkowe książeczki, raz jeszcze życząc sobie na wzajem udanych, słonecznych a zarazem bezpiecznych wakacji.