Dzień Edukacji Narodowej 2016

Uroczystość z okazji DEN zgromadziła na  hali sportowej gimnazjum nauczycieli,nauczycieli emerytów, pracowników niepedagogicznych Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz zaproszonych gości. Dyrektor Przedszkola jako organizator tegorocznej imprezy powitała zebranych oraz złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu grupy IV i V. Przedszkolacy w wierszykach i piosenkach podziękowały wszystkim nauczycielom i pracownikom za ich trudna pracę.

 

 

 

KONKURS "JESTEM POLAKIEM"

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016

Zebranie Rady Rodziców

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Dnia 20 września 2016 w Przedszkolu odbył się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W uroczystości wzięły udział wszystkie grupy. Każdy oddział zaprezentował wybraną piosenkę.  Następnie Maluszki przystąpiły do grona przedszkolaków składając przysięgę. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania najmłodszych. W dalszej części odbyły się zabawy integracyjne przy muzyce. Na zakończenie wspólnej zabawy dzieci otrzymały balony.

Grupy 5-6 latków wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata - sprzątając najbliższe otoczenie.

 

 

Rok szkolny 2016-2017

 

            W roku szkolnym 2016/2017 obejmiemy wychowaniem przedszkolnym grupę 107 dzieci.

Podobnie jak w ubiegłym roku trzy oddziały zlokalizowane będą w budynku Przedszkola czwarty

i piąty w budynku Gimnazjum przy ulicy Nowej 2.

        W Przedszkolu będzie pracowało 7 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi.

W grupie II i w oddziałach szkolnych będzie zatrudniona pomoc nauczyciela.

Wychowawcy poszczególnych grup:

  • grupy I ( 3- latków) P. Agata Woźniak (sala nr 5)
  • grupy II ( 4 - latków) będzie Barbara Suprunowicz (sala nr 3a)
  • grupy III (5-latków) P. Grażyna Fila (sala 4a)
  • grupy V ( 5-6 latków) P. Małgorzata Kolenda ( oddział w szkole sala nr 10 w części Gimnazjum)
  • grupy IV ( 6- latków) P. Irena Merowska ( oddział w szkole w części Szkoły Podstawowej)

Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz.7.00-16.00.

Zapewniamy dzieciom:

- wyżywienie śniadanie (1.80zł), obiad (3.00zł), podwieczorek (1.20zl).

- zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 8.00-13.00

- zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców 1zł/h w godz. 7.00-8.00 oraz w godz.13.00 – 16.00

w ramach tych zajęć organizujemy min.:

  • zajęcia czytelnicze
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia plastyczne

ponadto spacery, zabawy na placu przedszkolnym, zabawy ze śpiewem itp.

Dzieci zapisane do Przedszkola za zgodą rodziców zostaną objęte ubezpieczeniem zbiorowym składka na rok szkolny 2016/2017 wynosi 29 zł ( firmą ubezpieczającą jest PZU S.A.)

Praca dydaktyczno – wychowawcza będzie przebiegała w oparciu o założenia Koncepcji Pracy Przedszkola oraz roczny plan pracy,   które  zakładają, iż Przedszkole nasze jest placówką przyjazną dziecku, rodzicom i środowisku, nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka.

Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Chcemy by dziecko się tu uczyło, odnosiło sukcesy a w konsekwencji osiągnęło gotowość szkolną. 

 

Życzę

wszystkim Pracownikom Przedszkola pełnej realizacji zamierzonych celów, niech to będzie to czas wypełniony nie tylko trudami codziennych obowiązków, ale przede wszystkim przepełniający dumą - zadowoleniem z dobrze wypełnionych zadań i osiągniętych sukcesów.

Rodzicom by w dalszym ciągu jak najlepiej wychowywali swoje  dzieci, byli dla nich osobami na których zawsze można polegać, służącymi w każdej sytuacji  radą, pomocą i wsparciem, by swoim przykładem wskazywali im właściwą  drogę.

Dzieciom życzę, aby ten nowy rok szkolny był dla Was radosny, abyście tu miło i  bezpiecznie spędzili każdy dzień.

Niech  to czego się nauczycie ułatwi wam lepsze rozumienie tego co się wokół Was dzieje

a tym samym pozwoli jak najlepiej przygotować się do podjęcia nauki  w szkole.

Niech kolejny rok szkolny będzie dla nas wszystkich nowym wyzwaniem.

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców na zebranie,

które odbędzie się 30.08.2016r. (wtorek) o godz. 17.00

w budynku Przedszkola Samorzadowego w Konstantynowie.

Głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji

na temat organizacji roku szk. 2016/2017.

                                                 Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola