Teatrzyk "Perypetie księżniczki Karolinki"

       Dnia 09.05.2018r gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z Teatru „Magik” z Białegostoku, którzy wystawili przedszkolakom przedstawienie teatralne pt. „ Perypetie księżniczki Karolinki”. Aktorzy przenieśli dzieci w świata przygód małej dziewczynki. Karolinka to złośliwa księżniczka, która twierdzi, że wszystko wie i na wszystkim się zna. W rzeczywistości słowa jej to tylko przechwałki, które stają się przyczyną wielu zabawnych, ale czasem też niebezpiecznych nieporozumień. Dopiero książę Jerzy i jego cudowny kwiat dobroci zmienia księżniczkę. Po zakończeniu występu dzieci nagrodziły aktorów głośnymi brawami, a po powrocie do sal dzieliły się swoimi wrażeniami.

 

Zajęcia przyrodnicze

     Dnia 08.05.2018r. naszych przedszkolaków odwiedziła Pani Magdalena Żychowska- pracownik Lubelskich Parków Krajobrazowych w Janowie Podlaskim. Przeprowadziła ciekawe zajęcia przyrodnicze "Poznajemy różne środowiska- łąka, rzeka, las". Wprowadziła dzieci w świat zwierząt i roślin jakie możemy spotkać w tych środowiskach przyrodniczych. Kolorowe plansze i eksponaty owadów sprawiły, ze dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawostek naszego gościa. 

 

 

Spotkania ze strażakami

      W dniach 04.- 07.05.2018r. odbyły się spotkania ze strażakiami, którzy w interesujący sposób opowiadali dzieciom o swojej pracy, dokonali prezentacji stroju strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Przeprowadzili z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu. W trakcie dyskusji panowała atmosfera przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos. Przedszkolaki poznały numery alarmowe do straży pożarnej. Dużą atrakcją było oglądanie wozu strażackiego. Dziękujemy Panom Strażakom za interesujące spotkania. 

  

 

 

 

 

Święto Flagi Państwowej

    Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi wzięliśmy  udział   w obchodach Święta Flagi dnia 02.05.2018r. Był to czas na przypomnienie dzieciom  naszych symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Tego dnia dzieci słuchały wierszy o tematyce patriotycznej, odśpiewały z powagą i w pozycji na baczność  zwrotkę i refren Mazurka Dąbrowskiego oraz wykonywały biało- czerwone chorągiewki. Odbył się również pochód z flagami w otoczeniu przedszkola. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne IV Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków

Uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości 1918-2018

                   W dniu 27 kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej w Konstantynowie miało miejsce uroczyste  spotkanie zorganizowane w związku z tegorocznymi obchodami 100 – nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czas spotkania był szczególnym bo łączył on z jednej strony obchody Dnia Ziemi, skłaniające do refleksji nad tym, co robić, by dbać o naszą Ziemię podejmując różnego typu działania na rzecz środowiska naturalnego a z drugiej zbliżające się tzw. „Święta majowe” –których istotą jest przeżywanie innych ważnych dla naszego Kraju wydarzeń.

            Uroczystość przygotowała Dyrektor Przedszkola Samorządowego Pani Monika Jankiewicz we współpracy z Wójtem Gminy Konstantynów Panem Romualdem Murawskim, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Konstantynowie Panem Markiem Horbowiczem oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Panią Ewą Mikulską.

            W spotkaniu wzięli udział

 1. Proboszcz Parafii Konstantynów Ks. Waldemar Tkaczuk
 2. Wójt Gminy Konstantynów Pan Romuald Murawski
 3. Przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Podleśniczy Leśnictwa Konstantynów Pani Joanna Zalewska
 4. Delegacja Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego w Konstantynowie
 5.  Sekretarz Gminy Konstantynów Pani Elżbieta Łazowska
 6. Skarbnik Gminy Konstantynów Pani Elżbieta Mikulska
 7. Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów Pan Tadeusz Hryciuk
 8. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pan Waldemar Dorofiejuk
 9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Pani Małgorzata Malczuk
 10. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie Pani Teresa Bartosiewicz
 11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konstantynowie Pan Marek Horbowicz
 12. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Konstantynowie Pani Anna Czubaj
 13. Radny Gminy Konstantynów Pan Mieczysław Szulak
 14. Przedstawiciele mediów lokalnych /RadioBiper/
 15. Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty
 16. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dzieci i młodzież szkolno - przedszkolna
 17. Przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Ewa Bartoszuk, Pan Paweł Doroszuk
  Pan Radosław Stępnik - Mieszkańcy Gminy Konstantynów.

            Podczas uroczystości prowadząca podkreśliła fakt, iż dzisiaj z dumą mówimy, że mieszkamy w Polsce, jesteśmy Polakami i mówimy po polsku. Chcemy dbać o nasz kraj, być odpowiedzialni za jego rozwój. Żyć i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania poszanowania Ojczyzny. To że dziś możemy cieszyć się wolnością, rozwijać w przyjaznym środowisku to zasługa wielu pokoleń Polaków, którym dziś chcielibyśmy za to w sposób szczególny podziękować. Uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości to wyraz naszej patriotycznej postawy wobec tych którzy w bohaterski sposób swą ofiarnością i poświęceniem przyczynili się do tego, że nasza Ojczyzna powróciła na mapę Europy, zrzucając kajdany po 123 latach niewoli. A także wyraz dbałości o Ziemię na której żyjemy, gdyż każde działanie podjęte na rzecz Ziemi, to olbrzymia wartość, przyczyniająca się do integralnego rozwoju człowieka, tworzenia przyjaznego środowiska, a przez to lepszego świata.

          Podczas uroczystości miała miejsce część artystyczna w wykonaniu dzieci 4-5 letnie z Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Chwedczuk i Pani Agaty Woźniak oraz uczniów II klas Gimnazjum pod kierunkiem Pani Joanny Szczypek. Zaprezentowano dwa przedstawienia teatralne Ratujemy świat, oraz Królewna Śmieszka i Ekoludki.  Obie inscenizacje w piękny i obrazowy sposób przybliżyły uczestnikom problemy Ziemi z którymi borykamy się na co dzień uwrażliwiły na potrzebę dbałości o środowisko.

           Podczas spotkania nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, odczytano listy Wojewody Lubelskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie napisanych specjalnie na tę okoliczność, których przesłaniem było podkreślenie godnego upamiętnienia jubileuszu naszej Ojczyzny jak również znaczenia narodowej zgody i odpowiedzialności każdego z nas za jej rozwój i bezpieczeństwo.

          Z okazji zbliżających się obchodów Dnia Flagi Wójt Gminy Pan Romuald Murawski na ręce najmłodszych przedstawicieli Rodzin – dzieci dokonał uroczystego wręczenie
Flag Państwowych mieszkańcom Gminy Konstantynów.

         Następnie wszystkich zgromadzonych poproszono o przejście za sztandarami na zewnątrz budynku gdzie w sposób uroczysty został posadzony Dąb Niepodległości.

         Niech ta inicjatywa podjęta w ramach akcji zorganizowanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie będzie naszym oddaniem szacunku dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów oraz hołdem składanym w postaci pamięci czasu minionego oddanym miejscu najbliższym naszemu sercu – Naszej Małej Ojczyźnie Konstantynowie. 

mgr Monika Jankiewicz

 

 

 

 

 

 

Dzień Książki

       Światowy Dzień Książki obchodzony 23 kwietnia to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO święto, mające na celu promocję czytelnictwa. Z tej okazji w naszym przedszkolu zorganizowano małą uroczystość. Gościliśmy tego dnia Panią Beatę Łyczewską- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie, która obdarowała dzieci kolorowymi zakładkami do książek. Pani Małgorzata Kolenda przygotowała dla dzieci kilka niespodzianek m.in. zagadki literackie oraz prezentację multimedialną pt. "Bohaterowie wierszy, bajek i baśni dla dzieci". Okazało się, że nasze przedszkolaki doskonale znają bohaterów i treści utworów dla dzieci, uwielbiają oglądać książki, słuchać bajek i wiedzą jak należy o nie dbać.