PRZEDSZKOLNY KIERMASZ WIELKANOCNY

Grono Pedagogiczne,Dzieci oraz Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie

 

ZAPRASZAJĄ

na spotkanie integracyjne połączone z Kiermaszem ozdób Wielkanocnych, które odbędzie się w dniu13.04.2014r.  (Niedziela Palmowa) w  godzinach od 13.00-15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie ul. Piłsudskiego 4

 

Ze sztuką za pan brat

 

      26 lutego 2014 r. W ramach projektu "Internetowy Teatr TVP dla szkół"  Przedszkolaki obejrzały spektakl teatralny, przygotowany przez TVP przesyłany przez sieć Internet. Białostocki Teatr Lalek zaprezentował dzieciom sztukę „Szpak Fryderyk" w reżyserii: Jacka Malinowskiego, muzyka: Krzysztof Dzierma. 

      Również w tym dniu obejrzeliśmy występ zespołu muzycznego - Orkiestra Dni Naszych 

 

Walentynki

 

          14 lutego 2014r. w Przedszkolu dzieci świętowały Walentynki. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Dzisiaj Nasze Przedszkole również odwiedził listonosz, który przyniósł dzieciom z grupy III walentynkową korespondencję. Dzień 14 lutego w naszym Przedszkolu był doskonalą okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

 

 Wizyta Listonosza w grupie III

 Walentynki w grupie II

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

W imieniu własnym, Dzieci oraz Pracowników Przedszkola 

składam Serdeczne Podziękowania 

wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się

w prace związane z remontem w Naszym Przedszkolu

Największe podziękowania kieruję do Tych, 

którzy byli tu i wspierali nas fizycznie, 

ale również do Tych, którzy wspierali nas finansowo 

nieszczędząc „grosza”

na rzecz poprawy warunków lokalowych placówki.

 

 

Składam Serdeczne Podziękowania Rodzicom Naszych Dzieci

 

 1. Dorocie i Krzysztofowi Dudek
 2. Agnieszce i Tomaszowi Janczuk
 3. Annie i Maciejowi Kapłan
 4. Renacie i Tomaszowi Ladwiniec
 5. Anna i Jarosławowi Lipińskim
 6. Agnieszce i Marcinowi Omelaniuk
 7. Joannie i Wojciechowi Szczukockim
 8. Sylwii i Mariuszowi  Kowaluk
 9. Agacie i Marcinowi Andrzejuk
 10. Marcie i Hubertowi Chalimoniuk
 11. Katarzynie i Andrzejowi Gajda
 12. Izabeli i Krzysztofowi Gajda
 13. Justynie i Mirosławowi Gałązka
 14. Monice i Tomaszowi Johan
 15. Dorocie i Romualdowi Karpiuk
 16. Justynie i Krzysztofowi Kaszewiak
 17. Katarzynie i Romanowi Kopaczuk
 18. Joannie Kopyść
 19. Karolinie i Markowi Łaziuk
 20. Anecie i Robertowi Mikitiuk
 21. Krystynie i Leszkowi Sidoruk
 22. Magdalenie i Krzysztofowi Skubisz
 23. Teresie i  Krzysztofowi Syryjczyk
 24. Marcie i Robertowi Wawryniuk
 25. Jadwidze Krekora i Andrzejowi Benedyczuk
 26. Ewie i Krzysztofowi Derehajło
 27. Marzenie i Józefowi Filipiuk
 28. Justynie i Andrzejowi Hołubiuk
 29. Wioletcie i Adamowi Kowaluk
 30. Monice i Markowi Ochap
 31. Joannie Skubisz i Pawłowi Rumowskiemu
 32. Lidii i Pawłowi Waszczuk
 33. Beacie i Hipolitowi Waszczuk
 34. Ewelinie Wojtkowskiej i Łukaszowi Wereszko
 35. Iwonie i Radosławowi Nitychoruk

 

Zebranie z Rodzicami - podsumowanie I półrocza

 

Dnia 05.02.2014 odbyło się zebranie Rodziców podczas, którego:

1.Podsumowano działania dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014.

2.Omówiono zakres współpracy Przedszkola z Rodzicami.

3.Dyrektor Przedszkola Monika Jankiewicz wraz Wójtem Gminy Romualdem Murawskim podziękowali Rodzicom, którzy w styczniu z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w prace związane z remontem przedszkola. Podczas wypowiedzi podkreślono, iż to dzięki zaangażowaniu Rodziców udało się w tak krótkim czasie wykonać ogromny zakres robót m.in.: we wszystkich salach pomalowano ściany, ułożono panele oraz terakotę w jednej szatni, odrestaurowano osłony na grzejniki oraz meble w dwóch salach, zmodernizowano system odpowietrzajacy układ ogrzewania,ponadto rodzice współfinansowali zakup dywanów, rolet oraz mebli.

4.Omówiono kwestię zgłaszania dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

4.1. Karty zgłoszeń do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 wydawane będą w terminie od  01.03.2014r. do 31.03.2014r.  – przez wychowawców poszczególnych grup

4.2. Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym mogą ubiegać się o  decyzję dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego jeśli poradnia psychologiczno – pedagogiczna na ich prośbę wyda opinię o braku gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

4.3. Poinformowano również o fakcie, iż nowelizacja prawa w tym zakresie pozwala na decydowanie przez rodziców o powrocie dziecka do przedszkola.

5. Poinformowano, iż od dnia dzisiejszego tj.  05.02.2014r. rusza strona inernetowa Przedszkola - tworzy sięPrzy okazji Dyrektor Przedszkola podziękowała Państwu Ewie i Krzysztofowi Derehajło,  dzięki którym strona jest współtworzona z nadzieją iż z każdym dniem będzie przybywało na niej coraz więcej informacji o Naszej Placówce. 

6.   Odbyły się spotkania grupowe z wychowawcami.

 Zdjęcie pamiatkowe- podziękowanie Rodzicom

Choinka przedszkolna

 

Strona główna