Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców na zebranie,

które odbędzie się 30.08.2016r. (wtorek) o godz. 17.00

w budynku Przedszkola Samorzadowego w Konstantynowie.

Głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji

na temat organizacji roku szk. 2016/2017.

                                                 Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

     Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się tradycyjnie mszą świętą o godz.8.00 odprawianą przez ks. proboszcza naszej parafii. Następnie wszyscy zgromadzili się w budynku przedszkola gdzie Pani Dyrektor powitała zebranych i przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki w roku szk. 2015/2016. Wręczono podziękowania rodzicom angażującym się na rzecz przedszkola. Przedstawicielka Rady Rodziców zapoznała z działalnością Rady Rodziców w mijającym roku szkolnym. Dzieci w części artystycznej w wierszach i piosenkach pożegnały przedszkole i powitały rozpoczynające się wakacje.

Z tej okazji życzymy wesołego,

udanego i bezpiecznego odpoczynku

oraz słonecznej pogody i niezapomnianych przygód.

                                Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Spotkanie adaptacyjne

Konkurs Przyrodniczy

    Dnia 16.06.2016r. odbyło się podsumowanie II edycji konkursu  "Pierwsze spotkanie z przyrodą" zorganizowanego przez park krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Konkurs skierowany był do dzieci 5-6-letnich i miał na celu rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym. Gościliśmy tego dnia w naszym przedszkolu pracowników parku, którzy wręczyli dzieciom dyplomy i nagrody. 

 

 

Wycieczka do Biblioteki w Konstantynowie

 Dnia 06.06.2016 dzieci z oddziału III odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie i spotkały się z Paniami tam pracującymi. Celem wycieczki do biblioteki było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie zawodu bibliotekarza.

 

Wycieczka Przedszkolaków do Zoo

      Dnia 03.06.2016 5-6-letnie  przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Przed wyjazdem przypomniały sobie zasady bezpiecznego podróżowania i zachowania w czasie wycieczki.  Wielką radość sprawiło dzieciom oglądanie różnego rodzaju ptactwa, małpek, nosorożców, żyraf, niedźwiedzi i dużych kotów - tygrysów. Dzieci odwiedziły zwierzęta "nocne"- nietoperze, węże i małe jaszczurki. Pobyt w Zoo był  wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. W drodze powrotnej - wizyta w MC Donalds oraz zabawy na placu zabaw przy restauracji. Pełne nowych wrażeń dzieci wieczorem wróciły do przedszkola, gdzie już czekali na nie stęsknieni rodzice. 

Zaproszenie - Dzień otwarty 2016